poniedziałek, 23 lipca 2012

Dwa lata.

I don't know what to say. I am so proud of them. Despite the fact that they have fulfilled their dreams they are still the same boys I met on The X Factor. They showed the world that even at such a young age, we can achieve a lot. I remember the five smiling boys from the stairs. They were nobody. And now they have millions of fans around the world. I am pleased that during these two years I was able to participate in something as wonderful as the Directioners family. Thank you for two years full of various emotions. Your fan - Ann. <3

Nie wiem co powiedzieć. Jestem z nich bardzo dumna. Pomijając fakt, że spełnili swoje marzenia nadal są tymi samymi chłopcami których poznałam w X Factor. Pokazali całemu światu, że pomimo młodego wieku możemy osiągnąć wiele. Pamiętam tych pięciu chłopców ze schodów. Byli nikim, a teraz mają miliony fanów na całym świecie. Jestem zadowolona, że w przeciągu tych dwóch lat byłam częścią czego tak wspaniałego jak rodzina Directioners. Dziękuję za dwa lata pełne przeróżnych emocji. Wasza fanka - Ann. < 3


1 komentarz: